Požeška 33 sldier
Požeška 33 slider
Požeška 33 slider
Požeška 33 slider
Požeška 33 sldier
Požeška 33 slider
Požeška 33 slider
Požeška 33 slider

Garaža

Parkiranje je rešeno u podzemnim etažama (garaža -1 i garaža -2 ). Kolski pristup Garaži je iz Požeške ulice, preko pristupne kolske rampe do podzemnog nivoa P-1 u kome se nalazi auto lift za pristup podzemnom nivou P -2. Rampa je jednim delom natkrivena objektom (prepustom) i predviđena je zaštita od smrzavanja. Prostori za manevrisanje vozila su najmanje 5.5m. Unutrašnje komunikacije sa nadzemnim delom objekta ostvarene su stepeništem i 2 električna lifta koji vode direktno na spratove sa stanovima.

Ukupan broj parking mesta je 48, a na drugom podzemnom nivou su predviđeni Wohr parklift sistemi, gde je na ovaj način rešeno parkiranje za ukupno 12 vozila.