ZAŠTO P 33?

Projekat P 33 se nalazi na najlepšem mestu Banovog brda i poslednja je lokacija u Požeškoj ulici. Sama pozicija objekta, zbog svoje mikrolokacije, čini ga idealnim za život moderne porodice. Objekat predstavlja arhitektonski poduhvat visoko estetskog kvaliteta, postignute odgovarajuće energetske efikasnosti i upotrebe vrhunskih materijala savremenog i modernog dizajna. Urbanistički je prilagođen konfiguraciji terena i neposrednom okruženju, tako da je u svakom smislu u službi krajnjeg korisnika sa ciljem da mu se pruži ugođaj i lepota kulture stanovanja.

Arhitektonski izraz je u skladu sa namenom, karakterom i vremenom u kome objekat nastaje i savremenim tendencijama u projektovanju i izgradnji ove vrste objekata. Planirana arhitektura ima za zadatak da unapredi ambijent u kojem se nalazi svojom materijalizacijom i finom podelom fasadnih ravni i arhitektonskih detalja.

Stanovi

Imaju funkcionalna arhitektonska rešenja, sa pažljivo odabranim detaljima završne obrade i organizacijom prostora, koji čuvaju privatnost stanara a lokali su pogodni za različite namene.

Objekat je ukupne bruto površine 6.700 m2 i čine ga 2 (dve) podzemne i 8 (osam) nadzemnih etaža. U njemu se nalazi 36 stanova, 2 lokala i 48 garažnih parking mesta kao i neophodne tehničke i zajedničke prostorije.